Toetreden tot Nuts&C0

Nuts&Co staat voor openheid en transparantie. Dit hebben we verwoord in ons toetreding beleid en in onze statuten

Om lid te kunnen worden van Nuts&Co worden de volgende toetsingscriteria gehanteerd

1.      Lid worden

1.1   Uitgangspunten.

Het nieuwe lid van Nuts&CO:

 • Onderschrijft de aanpak van lokale energietransitie vanuit maatschappelijk belang in een collectief/coöperatief verband
 • Is een rechtspersoon met aantoonbaar draagvlak in een gemeenschap
 • Sluit aan bij de visie en doelstellingen van Nuts&Co en levert een actieve bijdrage aan deze doelstellingen
 • Richt zich op het actief aanpakken van energiebesparing, duurzame energie opwek en gebruik van energie uit de eigen omgeving.
 • Doorloopt een toetreding proces
 • Geeft inzicht in het aantal leden/deelnemers die in de rechtspersoon zijn verenigd
   

1.2   Toetreding:

 • In principe is iedere rechtspersoon die de uitgangspunten van Nuts&Co onderschrijft welkom als lid van de coöperatie
  Voorafgaand aan toetreding gaan vertegenwoordigers de rechtspersoon en Nuts &Co met elkaar in gesprek en de uitgangspunten toetsen
 • Het potentiële lid heeft kennis kunnen nemen van de statuten van Nuts&Co
 • Nieuwe leden betalen vooralsnog geen deelname vergoeding aan Nuts&Co
 • Nieuwe leden kunnen vanaf dag 1 van toetreding gebruik maken van diensten en raamafspraken die gemaakt zijn door Nuts&Co
 • Nieuwe leden geven inzicht in de ontwikkeling van hun leden en gebruikers aantallen.

1.3   Aspirant leden:

 • Energie-initiatieven die nog geen rechtspersoon zijn, mogen zich aanmelden als aspirant-lid van Nuts&Co.
 • Voor toelating als aspirant lid gelden dezelfde uitgangspunten en toetreding principes als voor nieuw toegetreden leden.
 • Aspirant leden hebben toegang tot een algemene leden vergadering, maar hebben geen stemrecht.

Onze statuten sturen we u op verzoek graag toe.