Nuts&Co Professionals

De leden van Nuts&Co zijn gericht op het realiseren van projecten met bewoners en bedrijven in hun werkgebied.
De leden van Nuts&Co worden hierbij ondersteund door een netwerk van professionals.
Meerwaarde van dit netwerk is dat kennis en ervaring wordt gedeeld, ontwikkelde modellen worden vermenigvuldigd en, bij realisatie, continuïteit wordt gewaarborgd.

 

Visie

De professionals van Nuts&Co hebben een achtergrond in techniek, finance, marketing en bedrijfskunde.
We hebben inmiddels geleerd dat onze meerwaarde in projecten zit in de combinatie van specialisme en het vervullen van de verbindende rol.
De technisch specialisten zoeken naar de meest ideale oplossing.
De financieel specialisten zoeken naar het meest ideale rendement tegen de laagst mogelijke risico's. 
De organisatie specialisten zoeken naar de meest ideale organnisatie structuur en rechtsvorm voor een project.

Wij voegen daar de community en communicatie aan toe.


Naar onze mening gaat energietransitie voor 80% over communicatie en 20% over de rest.