Bewoners

Hoe krijg ik mijn huis energie neutraal? Wat moet ik nu doen en wat doe ik later? Wat gaat het kosten en hoe ga ik dat betalen.

Neem contact met ons op

In uw regio zijn er initiatieven gaande die dit soort vraagstukken samen oppakken.
Initiatieven die als ambitie hebben om over afzienbare tijd te zorgen voor een gezamenlijke energie voorziening
Initiatieven die daar al stappen in hebben gezet.
Nuts&Co is een verzameling van energie-initiatieven die zich verenigd hebben.