Bewoners

Samen elektriciteit opwekken en gebruiken

Neem contact met ons op

Veel mensen denken na over het zelf opwekken van electriciteit 
Initiatieven die als ambitie hebben om over afzienbare tijd te zorgen voor een gezamenlijke energie voorziening
Initiatieven die daar al stappen in hebben gezet.
Nuts&Co is een verzameling van energie-initiatieven die zich verenigd hebben.