Gemeenten

Samen de energie er onder zetten, dat hebben we nodig,

Neem contact met ons op

De komende jaren gaat de transitie in de gebouwde omgeving versnellen. 
Het klimaatakkoord is daar duidelijk over. 
Participatie van uw inwoners is een voorwaarde. 
Hoe gaat u dat invullen?
Zelf het wiel uitvinden of gebruik maken van ervaringen elders.
Nuts&Co leden hebben ervaring met het organiseren van participatie en realisatie van projecten.

 

Gebiedsgerichte aanpak

Gebruik maken van de kracht van uw bewoners.
Onderzoeken van behoeften en mogelijkheden samen met belanghebbenden.
Energietransitie zien als een kans om samen met uw inwoners op te pakken

Hoe we dat doen?

We vertellen het u graag !!