Reestdal Energie

Reestdal-Energie op de grens van Drenthe en Overijssel.

Neem contact met ons op

De manier waarop we onze energie opwekken en verbruiken moet anders. Wie moeten met elkaar minder en bewuster verbruiken en groener opwekken. Nederland gaat over, van fossiele brandstoffen als gas, op natuurlijke bronnen als bijvoorbeeld zonne- en windenergie en groengas. ReestdalEnergie levert groene energie die lokaal opgewekt wordt. Daarnaast adviseren en helpen wij om woningen, bedrijfspanden en verenigingsgebouwen te verduurzamen.

ReestdalEnergie is een coöperatie en heeft geen winstoogmerk. Mochten wij winst maken dan vloeit die terug in lokale projecten om onze regio nog duurzamer te maken. De leden van de coöperatie beslissen jaarlijks hoe dat gebeurt.

 

• Minder en bewuster verbruiken
• Door woningen te verduurzamen
• En groene energie te leveren

Contact
Telefoonnummer: 0523658563
Locatie
Plaats: Zuidwolde
Gemeente: De Wolden