Vereniging Aardehuis

Bouwen, werken, wonen en leven in harmonie met de natuur, in verbondenheid met elkaar en ter inspiratie van de wereld

Neem contact met ons op

Onze visie: bouwen, werken, wonen en leven in harmonie met de natuur, in verbondenheid met elkaar en ter inspiratie van de wereld om ons heen.

Onze missie: een ecologische wijk van zelfvoorzienende aardehuizen waarbij alle aspecten van duurzaamheid in onderlinge samenhang met elkaar in balans zijn.  

Uitgangspunten hierbij zijn:

 De bouw van de woningen is afgerond. Voor de aanleg van overige voorzieningen blijven deze uitgangspunten overeind, net als voor het samen bewonen en beheren van de wijk in de komende jaren.

de ervaringen en kennis die we opdoen over bouwen en wonen in een aardehuiswijk, delen we actief

sociocratie is het besluitvormingsmodel

onderling respect en geweldloze communicatie  geven de kaders voor vrijheid van ieder individu

het samen wonen bevordert delen van voorzieningen en spullen

onderlinge solidariteit draagt bij aan een grotere veerkracht

waar mogelijk zelfvoorzienend in energie, watervoorziening en -zuivering

waar mogelijk (her)gebruik van lokaal aanwezige restmaterialen, grondstoffen en natuurlijke processen en diensten

Contact
E-mailadres: email@aardehuis.nl
Locatie
Adres: Rietgors 12
Postcode: 8121 JZ Olst
Plaats: Olst